เคลือบฟัน (อังกฤษ: enamel) คือส่วนที่แข็งที่สุด และเป็นชั้นแร่ที่อยู่นอกสุดของฟัน และเป็นหนึ่งในเนื้อเยื่อสี่ส่วนสำคัญในการสร้างฟัน โดยมีส่วนประกอบของแคลเซียมและฟอสเฟต

Tooth enamel
Labeled molar
รายละเอียด
ตัวระบุ
ภาษาละตินenamelum
MeSHD003743
TA98A05.1.03.056
TA2938
FMA55629
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์
Parts of a tooth, including the enamel (cross section).

เคลือบฟันเป็นเนื้อเยื่อที่สามารถมองเห็นได้ โดยถูกสร้างขึ้นจากเนื้อฟัน