เปิดเมนูหลัก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหยี่ยวทองคำ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหยี่ยวทองคำ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศสูงส่งยิ่งพระมหาสุพรรณทวิชาชาติ(เหยี่ยวทองคำ)

(金鵄勲章)
Kinshi4.jpg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหยี่ยวทองคำ
ชั้นที่ 1
ประเทศ ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
ข้อมูลทั่วไป
วันสถาปนา พ.ศ. 2448
ผู้สถาปนา จักรพรรดิเมจิ
ประธาน จักรพรรดิญี่ปุ่น
ประเภท สายสะพายพร้อมดารา, ดวงตราพร้อมดารา, ดวงตรา, เหรียญทอง, เหรียญเงิน
สถานะ พ้นสมัยพระราชทาน
ผู้สมควรได้รับ บุคลากรทางการทหารเท่านั้น
ล้มเลิก จักรพรรดิโชวะ (พ.ศ. 2488)
สถิติการมอบ
จำนวนสำรับ ไม่จำกัดจำนวน
ทั้งหมด 1,067,492
ลำดับเกียรติ
สูงกว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันสูงส่งยิ่งดอกเบญจมาศ
เสมอ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดอกพอโลเนีย
รองมา เครื่องราชอิสริยาภรณ์อาทิตย์อุทัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหยี่ยวทองคำ (金鵄勲章 (kinshi kunsyou),อังกฤษ:Order of the Golden Kite) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น สถาปนาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2433 โดย ฃะจักรพรรดิเมจิ แห่งจักรวรรดิญี่ปุ่นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่จักรพรรดิจิมมุ

ลำดับชั้นแก้ไข

แพรแถบ ชั้น ชื่อ ภาษาอังกฤษ
ชั้นที่ 1 โคอิคคิว คินชิคุนโช
功一級金鵄勲章
Grand Cordon
ชั้นที่ 2 โคนิคิว คินชิคุนโช
功二級金鵄勲章
Second Class
ชั้นที่ 3 โคซังคิว คินชิคุนโช
功三級金鵄勲章
Third Class
ชั้นที่ 4 โคชิคิว คินชิคุนโช
功四級金鵄勲章
Fourth Class
ชั้นที่ 5 โคโกะคิว คินชิคุนโช
功五級金鵄勲章
Fifth Class
ชั้นที่ 6 โคโรขุคิว คินชิคุนโช
功六級金鵄勲章
Sixth Class
ชั้นที่ 7 โคนะนะคิว คินชิคุนโช
功七級金鵄勲章
Seventh Class