เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงคลรัตน์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงคลรัตน์
(瑞宝章)
18opx
ประเทศ ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
ข้อมูลทั่วไป
วันสถาปนา 4 มกราคม พ.ศ. 2431
ผู้สถาปนา จักรพรรดิเมจิ
ประธาน จักรพรรดิญี่ปุ่น
ประเภท สายสะพายพร้อมดารา, ดวงตราพร้อมดารา, ดวงตรา, เหรียญทอง, เหรียญเงิน
สถานะ ยังพระราชทานอยู่
สถิติการมอบ
ลำดับเกียรติ
สูงกว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อาทิตย์อุทัย
รองมา เครื่องราชอิสริยาภรณ์วัฒนธรรม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงคลรัตน์[ก] (ญี่ปุ่น: 瑞宝章 โรมาจิซุยโฮ-โช) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น ที่จักรพรรดิเมจิโปรดให้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2431 ในนามว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์เมจิ แรกเริ่มนั้นมี 8 ชั้น (ชั้น 8 ขึ้นไปถึงชั้น 1) แต่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ก็ถูกพระราชทานเพียง 6 ชั้น โดยยกเลิกชั้นที่ 7 และ 8 ที่เป็นเหรียญอิสริยาภรณ์ออกไป

ลำดับชั้นแก้ไข

แพรแถบ
2431–2546 2546–ปัจจุบัน
瑞宝大綬章
ซูโฮ ไดจูโช (ชั้น 1, สายสะพาย)
瑞宝重光章
ซูโฮ จูโกโช (ชั้น 2)
瑞宝中綬章
ซูโฮ ชูจุโช (ชั้น 3)
瑞宝小綬章
ซูโฮ โชจุโช (ชั้น 4)
瑞宝双光章
ซูโฮ โซโกโช (ชั้น 5)
瑞宝単光章
ซูโฮ ตันโกโช (ชั้น 6)
เหรียญทองเมจิ (ชั้น 7) (ถูกยกเลิก)
เหรียญเงินเมจิ (ชั้น 8) (ถูกยกเลิก)

เชิงอรรถแก้ไข

หมายเหตุ

ตามพจนานุกรมจีน-สันสกฤต 宝 = รัตน์ ; 瑞 = auspicious[1], มงคล[2]

อ้างอิง
  1. , Wiktionary
  2. "A Buddhist Chinese-Sanskrit Dictionary" (PDF). The Reiyukai. สืบค้นเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2558.