ฮู่

(เปลี่ยนทางจาก ฮู่ป่าน)

ฮู่ (จีน: ; พินอิน: ) หรือบางครั้งเรียกว่า ฮู่ป่าน (จีน: 笏板) คือ แผ่นป้ายเตือนความจำของเหล่าขุนนางจีนสมัยโบราณ เทียบได้กับสมุดจดบันทึกที่ต้องถือพกติดตัวไปทุกครั้งที่มีการเรียกเข้าประชุม ถวายรายงานเหตุบ้านการเมืองต่าง ๆ ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าแผ่นดินจีนในพระราชวัง ซึ่งเหล่าขุนนางทั้งหลายจะใช้สองมือยกแผ่น "ฮู่ป่าน" นี้ขึ้นสูงระดับหน้าตอนถวายรายงาน โดยบนแผ่นป้ายนี้อาจมีการเขียนบันทึกเนื้อหาที่ต้องการจะกราบทูล และเมื่อกราบทูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเก็บเหน็บไว้ที่เอว ซึ่งรวมถึงใช้จดบันทึกพระราชประสงค์ หรือพระราชดำรัสต่าง ๆ ของพระเจ้าแผ่นดินจีน เปรียบเสมือนแผ่นป้ายกันลืมชิ้นสำคัญของเหล่าขุนนางจีน โดยการถือฮู่ป่านนี้จะมีใช้เฉพาะสำหรับขุนนางและผู้มียศฐาบรรดาศักดิ์เท่านั้น คนทั่วไปไม่สามารถถือครองนับเป็นความผิดฐานละเมิด น่าจะมีการใช้ ฮู่ป่าน ก่อนยุคสมัยยุควสันตสารท ราวราชวงศ์ชาง หรือราชวงศ์โจวตะวันตก ซึ่งในอดีตนับตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินจีนลงมาจนถึงขุนนางต่างมีธรรมเนียมกำหนดถือครองฮู่ป่าน โดยอาศัยความต่างในเรื่องของวัสดุที่ใช้ทำ เป็นตัวกำหนดความต่างของสถานะบรรดาศักดิ์ เมื่อถึงสมัยราชวงศ์ชิง เนื่องจากมีความต่างในเรื่องของขนบธรรมเนียบประเพณี การใช้ฮู่ป่านจึงได้ถูกยกเลิก ไม่มีการถือใช้อีกต่อไป แต่โดยยังคงใช้กันต่อมาของนักบวชลัทธิเต๋าและนักบวชลัทธิชินโตในการประกอบพิธีกรรมของศาสนาชาวบ้านจีนและลัทธิเต๋า และชินโต จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้โดยเกาหลี ญี่ปุ่น และเวียดนามซึ่งรับวัฒนธรรมและธรรมเนียมจากจีนโบราณอย่างเข้มข้นล้วนใช้แผ่นฮู่ป่านในพิธีกรรมของราชสำนักเช่นเดียวกัน[1][2]

แผ่นฮู่ป่าน (แผ่นป้ายเตือนความจำ) จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานมณฑลเจียงซี (Jiangxi Provincial Museum).
ฮู่
ชื่อภาษาจีน
ภาษาจีน
ชื่อภาษาเวียดนาม
ภาษาเวียดนามhốt
ชื่อภาษาเกาหลี
ฮันกึล
ชื่อภาษาญี่ปุ่น
ฮิรางานะしゃく

ประติมานวิทยาแก้ไข

ในทางประติมานวิทยาของกิมซิ้นในศาสนาชาวบ้านจีนและลัทธิเต๋า เทพเจ้าและเทพนารีชั้นผู้ใหญ่มักทรงแผ่นป้ายนี้ในพระหัตถ์เสมอ เช่น ไฉ่สิ่งเอี้ย ฮก ลก ซิ่ว พระหลักเมือง จุ้ยบ้วยเนี้ย เจ้าแม่เขาไท่ และ เจ้าแม่คงคาจีน แสดงถึงการประทานพรด้านอำนาจราชศักดิ์และบารมีมอบให้แก่ผู้สักการะผู้บูชา

ภาพประกอบแก้ไข

จักรพรรดิโชวะ ทรงฉลองพระองค์บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ซากุไท่ (sokutai) และทรงแผ่นฮู่ (shaku
สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ (ขวามือ) ทรงฮู่ในพระหัตถ์ 
จักรพรรดิขาย ดิ่ญทรงฮู่ในพระหัตถ์ (hốt
นักบวชลัทธิชินโตถือแผ่นฮู่ในพิธีกรรม (kannushi) ในเกียวโต ญี่ปุ่น 
นักบวชลัทธิเต๋าถือแผ่นฮู่ในพิธีกรรม ใน Gangshan, ไต้หวัน 
A hu made of jade which belonged to Zhu Shugui, the Prince of Ningjing 
พระสาทิสลักษณ์พระเจ้าโคจงทรงฉลองพระองค์บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ฮันบก ทรงฮู่ (hol) ในพระหัตถ์ 

อ้างอิงแก้ไข