ฮู่ (จีน: ; พินอิน: ) หรือบางครั้งเรียกว่า ฮู่ป่าน (จีน: 笏板) คือ แผ่นป้ายเตือนความจำของเหล่าขุนนางจีนสมัยโบราณ เทียบได้กับสมุดจดบันทึกที่ต้องถือพกติดตัวไปทุกครั้งที่มีการเรียกเข้าประชุม ถวายรายงานเหตุบ้านการเมืองต่าง ๆ ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าแผ่นดินจีนในพระราชวัง ซึ่งเหล่าขุนนางทั้งหลายจะใช้สองมือยกแผ่น "ฮู่ป่าน" นี้ขึ้นสูงระดับหน้าตอนถวายรายงาน โดยบนแผ่นป้ายนี้อาจมีการเขียนบันทึกเนื้อหาที่ต้องการจะกราบทูล และเมื่อกราบทูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเก็บเหน็บไว้ที่เอว ซึ่งรวมถึงใช้จดบันทึกพระราชประสงค์ หรือพระราชดำรัสต่าง ๆ ของพระเจ้าแผ่นดินจีน เปรียบเสมือนแผ่นป้ายกันลืมชิ้นสำคัญของเหล่าขุนนางจีน โดยการถือฮู่ป่านนี้จะมีใช้เฉพาะสำหรับขุนนางและผู้มียศถาบรรดาศักดิ์เท่านั้น คนทั่วไปไม่สามารถถือครองนับเป็นความผิดฐานละเมิด น่าจะมีการใช้ ฮู่ป่าน ก่อนยุคสมัยยุควสันตสารท ราวราชวงศ์ชาง หรือราชวงศ์โจวตะวันตก ซึ่งในอดีตนับตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินจีนลงมาจนถึงขุนนางต่างมีธรรมเนียมกำหนดถือครองฮู่ป่าน โดยอาศัยความต่างในเรื่องของวัสดุที่ใช้ทำ เป็นตัวกำหนดความต่างของสถานะบรรดาศักดิ์ เมื่อถึงสมัยราชวงศ์ชิง เนื่องจากมีความต่างในเรื่องของขนบธรรมเนียบประเพณี การใช้ฮู่ป่านจึงได้ถูกยกเลิก ไม่มีการถือใช้อีกต่อไป แต่โดยยังคงใช้กันต่อมาของนักบวชลัทธิเต๋าและนักบวชลัทธิชินโตในการประกอบพิธีกรรมของศาสนาชาวบ้านจีนและลัทธิเต๋า และชินโต จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้โดยเกาหลี ญี่ปุ่น และเวียดนามซึ่งรับวัฒนธรรมและธรรมเนียมจากจีนโบราณอย่างเข้มข้นล้วนใช้แผ่นฮู่ป่านในพิธีกรรมของราชสำนักเช่นเดียวกัน[1][2]

แผ่นฮู่ป่าน (แผ่นป้ายเตือนความจำ) จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานมณฑลเจียงซี (Jiangxi Provincial Museum).
ฮู่
ชื่อภาษาจีน
ภาษาจีน
ชื่อภาษาเวียดนาม
ภาษาเวียดนามhốt
ชื่อภาษาเกาหลี
ฮันกึล
ชื่อภาษาญี่ปุ่น
ฮิรางานะしゃく
การถอดเสียง
โรมาจิshaku

ประติมานวิทยา แก้

ในทางประติมานวิทยาของกิมซิ้นในศาสนาชาวบ้านจีนและลัทธิเต๋า เทพเจ้าและเทพนารีชั้นผู้ใหญ่มักทรงแผ่นป้ายนี้ในพระหัตถ์เสมอ เช่น ไฉ่สิ่งเอี้ย ฮก ลก ซิ่ว พระหลักเมือง จุ้ยบ้วยเนี้ย เจ้าแม่เขาไท่ และ เจ้าแม่คงคาจีน แสดงถึงการประทานพรด้านอำนาจราชศักดิ์และบารมีมอบให้แก่ผู้สักการะผู้บูชา

ภาพประกอบ แก้

 
จักรพรรดิโชวะ ทรงฉลองพระองค์บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ซากุไท่ (sokutai) และทรงแผ่นฮู่ (shaku)
จักรพรรดิโชวะ ทรงฉลองพระองค์บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ซากุไท่ (sokutai) และทรงแผ่นฮู่ (shaku
 
สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ (ขวามือ) ทรงฮู่ในพระหัตถ์
สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ (ขวามือ) ทรงฮู่ในพระหัตถ์ 
 
จักรพรรดิขาย ดิ่ญทรงฮู่ในพระหัตถ์ (hốt)
จักรพรรดิขาย ดิ่ญทรงฮู่ในพระหัตถ์ (hốt
 
นักบวชลัทธิชินโตถือแผ่นฮู่ในพิธีกรรม (kannushi) ในเกียวโต ญี่ปุ่น
นักบวชลัทธิชินโตถือแผ่นฮู่ในพิธีกรรม (kannushi) ในเกียวโต ญี่ปุ่น 
 
นักบวชลัทธิเต๋าถือแผ่นฮู่ในพิธีกรรม ใน Gangshan, ไต้หวัน
นักบวชลัทธิเต๋าถือแผ่นฮู่ในพิธีกรรม ใน Gangshan, ไต้หวัน 
 
A hu made of jade which belonged to Zhu Shugui, the Prince of Ningjing
A hu made of jade which belonged to Zhu Shugui, the Prince of Ningjing 
 
พระสาทิสลักษณ์พระเจ้าโคจงทรงฉลองพระองค์บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ฮันบก ทรงฮู่ (hol) ในพระหัตถ์
พระสาทิสลักษณ์พระเจ้าโคจงทรงฉลองพระองค์บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ฮันบก ทรงฮู่ (hol) ในพระหัตถ์ 

อ้างอิง แก้