อุ่นรำซอรัสOuranosaurus
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: Early Cretaceous, 110Ma
Mounted Ouranosaurus skeleton, Museo di Storia Naturale di Venezia
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Sauropsida
อันดับใหญ่: Dinosauria
อันดับ: Ornithischia
อันดับย่อย: Ornithopoda
อันดับฐาน: Iguanodontia
วงศ์ใหญ่: Hadrosauroidea
สกุล: Ouranosaurus
Taquet, 1976
Species
  • O. nigeriensis Taquet, 1976 (type)

อูราโนซอรัส (อังกฤษ: Ouranosaurus) ชื่อของมันมีความหมายว่า กิ้งก่าผู้กล้าหาญ ตรงกลางที่หลังมีกระดูกที่เหมือนกับหนามโผล่ขึ้นมาเรียงเป็นแถวและมีหนังห่อหุ้มอยู่ เหมือนพวกสไปโนซอริดซ์ แต่กลับเป็นพวกอิกัวโนดอน ครีบนี้มีหน้าที่ปรับอุณภูมิของร่างกาย ขนาด 7 เมตร อยู่ในยุคครีเทเชียสตอนต้น เมื่อประมาณ 110 ล้านปีก่อน พบที่ทวีปแอฟริกาเป็นเหยื่อที่ล่าง่ายๆของสไปโนซอรัสที่ยาว 17 เมตร