เปิดเมนูหลัก

ท่านหญิงอุบลพรรณี แครบบ์ (พระนามเดิม: หม่อมเจ้าอุบลพรรณี วรวรรณ) มีพระนามลำลองคือ ท่านหญิงตัด เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวรรณากร กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์กับหม่อมผัน วรวรรณ ณ อยุธยา

อุบลพรรณี แครบบ์
หม่อมเจ้าอุบลพรรณี.JPG
เกิดหม่อมเจ้าอุบลพรรณี วรวรรณ
17 สิงหาคม พ.ศ. 2448
เสียชีวิต6 ธันวาคม พ.ศ. 2528
คู่สมรสฮาโรลด์ แครบบ์
บิดามารดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวรรณากร กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
หม่อมผัน วรวรรณ ณ อยุธยา

พระประวัติแก้ไข

ท่านหญิงอุบลพรรณี แครบบ์ ประสูติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2448 เป็นธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวรรณากร กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์กับหม่อมผัน วรวรรณ ณ อยุธยา

เมื่อชันษาครบ 18 ปีในวันคล้ายวันประสูติของท่านหญิงกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ทรงพระนิพนธ์โคลงโลกนิติจารึกพระรูปประทานว่า[1]

 
พ่อชรานราธิปให้ บุตรี รักพ่อ
หญิงอุบลพรรณี ต่างหน้า
เมื่อครบสิบแปดศรี สวัสดิชีพ เฉลิมเทอญ
สงวนศักดิ์รักประหยัดกล้า กล่อมน้ำใจเกษม ฯ
 

ต่อมาท่านหญิงได้ทำการสมรสกับชายชาวต่างชาติโดยมิได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อน ซึ่งเป็นการละเมิดกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสมรสพระราชวงศ์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2475 จึงมีพระบรมราชโองการให้ถอดออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2477 เป็นต้นไป[2]

ท่านหญิงได้เสด็จไปพำนักอยู่ที่ต่างประเทศจนกระทั่งสิ้นชีพิตักษัยที่นั่นเมื่อวันที่6 ธันวาคม พ.ศ. 2528 ชันษา 80 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. กลอนทรงอำนวยพรและสรรเสริญ โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงวัง เรื่อง ถอดออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์, เล่ม ๕๑, ตอน ๐ ง, ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๗, หน้า ๑๓๙๙
  3. "พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ฝ่ายใน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 28: 2379. 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461.