อีสป (อังกฤษ: Aesop) หรือ ไอซอโปส (กรีกโบราณ: Αἴσωπος; ประมาณ 620–564 ปีก่อน ค.ศ.) เป็นนักเล่านิทานหรือนักเล่าเรื่องชาวกรีกโบราณ ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของนิทานจำนวนหนึ่งซึ่งปัจจุบันรู้จักกันรวม ๆ ว่า นิทานอีสป แม้การดำรงอยู่ของเขาจะยังไม่แน่ชัดและไม่มีงานเขียนของเขาเหลือรอดมาเลย (หากมี) แต่นิทานจำนวนมากซึ่งถือว่าเป็นของเขาถูกรวบรวมตลอดหลายศตวรรษในหลายภาษาในประเพณีการเล่าเรื่องซึ่งดำเนินมาจวบปัจจุบัน นิทานหลายเรื่องใช้สัตว์หรือวัตถุไม่ใช่สัตว์ที่สามารถพูด แก้ไขปัญหาและโดยทั่วไปมีคุณสมบัติอย่างมนุษย์

อีสป
ไอซอโปส
รูปปั้นของอีสปในแบบเฮลเลนิสติก, ปัจจุบันอยู่ในวิลลา อัลบานี, กรุงโรม
รูปปั้นของอีสปในแบบเฮลเลนิสติก, ปัจจุบันอยู่ในวิลลา อัลบานี, กรุงโรม
เกิดประมาณ 620 ก่อนคริสตกาล
เสียชีวิต564 ก่อนคริสตกาล (อายุ 55 หรือ 56 ปี)
เดลฟี, ประเทศกรีก
สัญชาติกรีก
แนวนิทาน
ผลงานที่สำคัญนิทานที่เขาเล่าทั้งหมดถูกรวบรวมเป็น นิทานอีสป
Aesopus moralisatus, 1485

รายละเอียดชีวิตของอีสปที่กระจัดกระจายสามารถพบได้ในแหล่งข้อมูลโบราณ รวมถึงอริสโตเติล เฮโรโดตัส และพลูทาร์ก งานวรรณกรรมโบราณชื่อ The Aesop Romance เล่าชีวิตอีสปเป็นตอน ๆ และอาจเป็นฉบับที่เป็นนิยายอย่างสูง ซึ่งรวมถึงคำอธิบายเขาแต่เดิมว่าเป็นทาสที่น่าเกลียดสะดุดตา ซึ่งได้รับอิสรภาพของตนมาด้วยความฉลาด และกลายเป็นผู้ถวายคำปรึกษาแด่พระมหากษัตริย์และนครรัฐต่าง ๆ ประเพณีสมัยหลัง (ซึ่งมาจากสมัยกลาง) พรรณนาอีสปว่าเป็นชาวเอธิโอเปียผิวดำ