อินดินาเวียร์

อินดินาเวียร์ (อังกฤษ: Indinavir)

อินดินาเวียร์
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม