อิชิโจ โทะมิโกะ

พระราชมารดาในจักรพรรดิโกะ-โมะโมะโซะโนะ

อิชิโจ โทะมิโกะ (ญี่ปุ่น: 一条富子โรมาจิIchijō Tomiko ; 27 กุมภาพันธ์ 2286 – 9 มกราคม 2339) พระสนมแห่งจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยเป็นพระสนมใน จักรพรรดิโมโมโซโนะ จักรพรรดิองค์ที่ 116 และเป็นพระราชมารดาของ จักรพรรดิโกะ-โมโมโซโนะ จักรพรรดิองค์ที่ 118

อิชิโจ โทะมิโกะ
พระราชมารดาในจักรพรรดิองค์ที่ 118
พระพันปีหลวง9 เดือน 5 เมวะ ที่ 8 (พ.ศ. 2314)

พระราชสมภพ4 เดือน 2 คันโป ที่ 3
(27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2286)
สวรรคต30 เดือน 11 คันเซ ที่ 8
(9 มกราคม พ.ศ. 2339)
ตระกูลฟูจิวาระ (ตระกูลอิจิโจ)
พระบิดาอิจิโจ คาเนกะ
พระสวามีจักรพรรดิโมโมโซโนะ
ถวายตัวเดือน 11 โฮเรกิ ที่ 5 (พ.ศ. 2298)
พระบุตรจักรพรรดิโกะ-โมโมโซโนะ
แต่งตั้งเป็นพระสนมเดือน 11 โฮเรกิ ที่ 5 (พ.ศ. 2298)

พระราชวงศ์ แก้ไข