จักรพรรดิโกะ-โมโมโซโนะ

จักรพรรดิโกะ-โมโมโซโนะ (ญี่ปุ่น: 後桃園天皇 , 5 สิงหาคม 2301 - 16 ธันวาคม 2322 , ครองราชย์ 2314 - 2322) จักรพรรดิพระองค์ที่ 118 ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ ทรงครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 2314 - พ.ศ. 2322

จักรพรรดิโกะ-โมะโมะโซะโนะ
พระสาทิสลักษณ์ของจักรพรรดิโกะ-โมะโมะโซะโนะ
จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น องค์ที่ 118
ครองราชย์
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2313 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2322
พิธีราชาภิเษก29 มกราคม พ.ศ. 2314
พระราชวังหลวงเคียวโตะ
รัชศกเมวะ (Meiwa)
รัชกาลก่อนหน้าโกะ-ซะกุระมะชิ (พระปิตุจฉา)
รัชกาลถัดไปโคกากุ (พระราชบุตรบุญธรรมและพระราชบุตรเขย)

พระราชสมภพ5 สิงหาคม พ.ศ. 2301
พระราชวังหลวงเฮอัง
พระบรมนามาภิไธยฮิเดฮิโตะ (英仁)
สวรรคต16 ธันวาคม พ.ศ. 2322
พระราชวังหลวงเฮอัง
สุสานหลวงสึกิ โนะ วะ โนะ มิซะซะงิ (เกียวโต)
พิธีฉลองการเจริญวัย19 กันยายน พ.ศ. 2311
พระราชบิดาจักรพรรดิโมะโมะโซะโนะ
พระสนมโคะโนะเอะ โคะเระโกะ

โดยพระนามของพระองค์นำมาจากพระนามของ จักรพรรดิโมโมโซโนะ จักรพรรดิองค์ที่ 117 ผู้เป็นพระราชบิดาเมื่อใส่คำว่า โกะ (後) ที่แปลว่า ที่สอง หรือ ยุคหลัง เข้าไปในพระนามทำให้พระนามของพระองค์มีความหมายว่า จักรพรรดิโมโมโซโนะที่สอง หรือ จักรพรรดิโมโมโซโนะยุคหลัง

ซึ่งจักรพรรดิโกะ-โมโมโซโนะนับเป็นจักรพรรดิญี่ปุ่นองค์สุดท้ายที่พระนามของพระองค์มีคำว่า โกะ อยู่ในพระนาม

พงศาวลี แก้

พระองค์เป็นโอรสของจักรพรรดิโมโมโซโนะกับนางสนองพระโอษฐ์ ก่อนขึ้นเป็นจักรพรรดิ พระองค์มีพระนามเดิมว่า เจ้าชายฮิเดฮิโตะ (英仁親王)

  • นางใน : โคโนเอะ โคเรโกะ (近衛維子)
    • พระราชธิดาองค์ที่ 1 (第一皇子) : เจ้าหญิงโยชิโกะ (欣子内親王) ต่อมาคือจักรพรรดินีในจักรพรรดิโคกะกุหรือต่อมาคือ ชินเซวะอิง (新清和院)
  • พระราชโอรสบุญธรรม (養子)

เหตุการณ์ในพระชนม์ชีพของจักรพรรดิโกะ-โมโมโซโนะ แก้

ก่อนที่จักรพรรดิโกะ-โมโมโซโนะจะสืบราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศ พระองค์มีพระนามเดิมว่า เจ้าชายฮิเดฮิโตะ (英仁親王) เจ้าชายฮิเดฮิโตะประสูติเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2301 และเป็นพระโอรสองค์ใหญ่ของจักรพรรดิโมโมโซโนะ หลังจากที่พระราชบิดาของพระองค์สวรรคตในปี พ.ศ. 2305 ตำแหน่งจักรพรรดิก็ตกเป็นของพระปิตุจฉา (ป้า) ซึ่งเป็นที่รู้จักในพระนามจักรพรรดินีโกะ-ซากูรามาจิ เจ้าชายฮิเดฮิโตะยังเยาว์เกินไปที่จะเป็นจักรพรรดิในขณะนั้น แต่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัชทายาทในอีก 5 ปีต่อมา จักรพรรดินีโกะ-ซากูรามาจิ สละราชบัลลังก์ให้กับพระนัดดาในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2314 และเจ้าชายฮิเดฮิโตะก็สืบราชบัลลังก์ในทันที

  • 5 สิงหาคม พ.ศ. 2301 เจ้าชายฮิเดะฮิโตะประสูติที่พระราชวังหลวงเคียวโตะเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ใน จักรพรรดิโมโมโซโนะ
  • 6 เมษายน พ.ศ. 2311 ปีที่ 6 ในรัชกาล จักรพรรดินีโกะ-ซะกุระมะชิ ผู้เป็นพระปิตุจฉา (ป้า) พระองค์ได้รับการสถาปนาเป็นรัชทายาทและผู้สืบราชบัลลังก์
  • 9 มกราคม พ.ศ. 2314 จักรพรรดินีโกะ-ซะกุระมะชิสละราชบัลลังก์ให้กับพระราชนัดดาพระองค์โปรด , เจ้าชายฮิเดะฮิโตะ พระชนมายุ 12 พรรษา
  • 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2315 เกิดเหตุการณ์มหาอัคคีภัยที่เรียกว่า The Great Meiwa Fire 1 ใน 3 เหตุการณ์อัคคีภัยที่ร้ายแรงที่สุดใน ยุคเอะโดะ ทำลายทรัพย์สินเสียหายจำนวนมากซึ่งต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการฟื้นฟู
  • พ.ศ. 2315 (ปีเมวะที่ 9) นามศักราชของพระองค์เปลี่ยนจากปีเมวะเป็นปี อันเอะ (An ' ei)

อ้างอิง แก้