เปิดเมนูหลัก

นายอำพล ศิริวัฒนกุล (25 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 - ) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง 1 สมัย

อำพล ศิริวัฒนกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 (83 ปี)
คู่สมรส จำรูญ ศิริวัฒนกูล

ประวัติแก้ไข

นายอำพล ศิริวัฒนกุล เกิดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2479[1] สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง (โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ในปัจจุบัน)

นายอำพล สมรสกับนางจำรูญ ศิริวัฒนกุล มีบุตร-ธิดา 4 คน

งานการเมืองแก้ไข

นายอำพล เข้าสู่วงการการเมืองด้วยการเป็นสมาชิกสภาจังหวัดเมื่อปี พ.ศ. 2518 ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2529 สังกัดพรรครวมไทย ซึ่งได้รับเลือกตั้งแค่ครั้งเดียว

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

นายอำพล ศิริวัฒนกุล ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดลำปาง สังกัดพรรครวมไทย

อ้างอิงแก้ไข

  1. ภาพและประวัติสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2529. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2529