อาร์ตร็อก (อังกฤษ: Art rock) เป็นดนตรีร็อกประเภทหนึ่ง เกิดขึ้นในทศวรรษที่ 60 ได้รับอิทธิพลมาจากดนตรีแนว ดนตรีอาวองการ์ด และ ดนตรีเอ็กซ์เปอรีเม็นทัล

Art rock
แหล่งกำเนิดทางรูปแบบร็อก
ดนตรีอาวองการ์ด
เอ็กซ์เปอรีเม็นทัลร็อก
แหล่งกำเนิดทางวัฒนธรรมต้นทศวรรษที่ 60 ใน สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา
เครื่องบรรเลงสามัญกีตาร์ - กีตาร์เบส - กลอง - คีย์บอร์ด

อ้างอิงแก้ไข