บริเวณชายแดน หรือ อาณาจักรชายแดน หรือ อาณาจักรมาร์ช (อังกฤษ: March หรือ Mark) คือบริเวณชายแดนที่คล้ายคลึงกับพรมแดนเช่นภูมิภาคชายแดนเวลส์ (Welsh Marches) ซึ่งเป็นบริเวณระหว่างอังกฤษและเวลส์ หรือ ภูมิภาคชายแดนฮิสปาเนีย (Marca Hispanica) ที่ชาร์เลอมาญทรงกำหนดขึ้นในปี ค.ศ. 795 ที่เป็นบริเวณที่แยกระหว่างจักรวรรดิกาหลิบอุมัยยะฮ์แห่งอัล-อันดะลุส (Al-Andalus) และจักรวรรดิแฟรงค์

อาณาจักรเคานท์ระหว่างบริเวณชายแดนแห่งสเปน-ฝรั่งเศส

“บริเวณชายแดน” ต่างจากฉนวนพรมแดน (buffer zone) ตรงที่อาจจะเป็นบริเวณที่มีรัฐปกครองแทนที่จะเป็นเพียงบริเวณเขตปลอดทหาร[1] (Demilitarized zone) และจะเป็นบริเวณที่มีการสร้างเสริมการป้องกันอย่างแข็งแรงในการต่อต้านประเทศเพื่อนบ้าน แม้ว่าบริเวณชายแดนมักจะเป็นอาณาบริเวณเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับอาณาจักรเคานท์ แต่ต่างจากอาณาจักรเคานท์ตรงที่เป็นบริเวณที่มีความสำคัญทางที่ตั้งในบริเวณพรมแดนของอาณาจักร อาณาจักรชายแดนปกครองโดยมาร์ควิส หรือขุนนางที่มีตำแหน่งเท่าเทียมกัน ส่วนอาณาจักรเคานท์มีเคานท์เป็นผู้ปกครอง

อ้างอิง แก้

  1. Answers.com:Demilitarized zone[1]

ดูเพิ่ม แก้