อาณัติ บุนนาค

ช่างภาพชาวไทย

อาณัติ บุนนาค (2 สิงหาคม 2466 — 18 กรกฎาคม 2527) อดีตช่างภาพส่วนพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นช่างภาพประจำพระองค์คนแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 จนเกษียณอายุราชการเมื่อปี พ.ศ. 2526 ทำหน้าที่ในฐานะช่างภาพประจำพระองค์และหัวหน้าส่วนช่างภาพส่วนพระองค์เป็นเวลานานเกือบ 40 ปี ได้ตามเสด็จฯ เพื่อบันทึกภาพพระราชกรณียกิจในโอกาสต่าง ๆ ไว้มากมาย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบเกียรตินิยม Hon.ES.P.S.T. ให้เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2518

อาณัติ บุนนาค

อาณัติ
เกิดอาณัติ บุนนาค
2 สิงหาคม พ.ศ. 2466
จังหวัดพระนคร ประเทศสยาม
เสียชีวิต18 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 (60 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
อาชีพช่างภาพ
มีชื่อเสียงจากช่างภาพประจำพระองค์
(2489 - 2526)
วาระ2485 - 2526
คู่สมรสดารา บุนนาค
บุตรศุภกร บุนนาค
อรนิตย์ ปุตระเศรณี
บิดามารดาเจ้าหมื่นสรรเพธภักดี (อาคม บุนนาค)
นลินี สรรเพธภักดี
ภาพดอกไม้แห่งหัวใจ ถ่ายโดย อาณัติ บุนนาค

ภาพดอกไม้แห่งหัวใจ เป็นผลงานอันสำคัญภาพหนึ่งของนายอาณัติ บุนนาค หัวหน้าช่างภาพส่วนพระองค์ท่านนี้ ภาพดอกไม้แห่งหัวใจคือภาพแม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์ อายุ 102 ปี แห่งจังหวัดนครพนมที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2498 ภาพนี้นับเป็นภาพที่ประทับใจของคนไทยทั่วทั้งประเทศ ที่พระเจ้าอยู่หัวของคนไทยมีพระจริยาวัตรอันงดงามหาที่เปรียบใด ๆ มิได้

นายอาณัติ บุนนาค เป็นบุตร เจ้าหมื่นสรรเพธภักดี (อาคม บุนนาค, นามเดิมว่า อั้น) กับนางนลินี (นามเดิมว่า แนม) ธิดาพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทียน บุนนาค) [1] สมรสกับนางดารา บุนนาค (สกุลเดิม "เดอ เยซูซ์") มีบุตรสองคน คือ นายศุภกร บุนนาค และนางอรนิตย์ บุนนาค] (ปุตระเศรณี) [2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. ชมรมสายสกุลบุนนาค[ลิงก์เสีย]
 2. "ชมรมสายสกุลบุนนาค". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-20. สืบค้นเมื่อ 2008-04-30.
 3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๑๗๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๙, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๒
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๑๕๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๘๓๙, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๔
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๔๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๒, ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๔
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๑๖๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๔, ๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๕
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๒ ง หน้า ๕๐, ๗ มกราคม ๒๕๐๗
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๘๔ ตอนที่ ๑๒๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๙๘๔, ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๐
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๑๒๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๕, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชรุจิ, เล่ม ๘๒ ตอนที่ ๖๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๘, สิงหาคม ๒๕๐๘
 • หนังสือพิมพ์พระราชทานแจกในงานพระราชทานเพลิงศพ อาณัติ บุนนาค