อัลเบร็คท์ที่ 1 ดยุกแห่งเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค

อัลเบร็คท์ที่ 1 ดยุกแห่งเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค (เยอรมัน: Albrecht Herzog zu Braunschweig-Lüneburg, อังกฤษ: Albert I, Duke of Brunswick-Lüneburg; ค.ศ. 1236 - ค.ศ. 1279) อัลเบร็คท์ที่ 1เป็นดยุกแห่งเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค ระหว่างปี ค.ศ. 1252 จนถึงปี ค.ศ. 1269 และเป็นเจ้าชายแห่งราชรัฐเบราน์ชไวค์-ว็อลเฟินบึทเทิลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1269 จนกระทั่งเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1279 อัลเบร็คท์เป็นบุตรคนที่สองของออทโทที่ 1 ดยุกแห่งเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์คและเป็นดยุกคนแรกของดัชชีแห่งเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค เมื่อออทโทเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1252 อัลเบร็คท์ผู้เป็นบุตรคนโตที่สุดที่ยังคงมีชีวิตอยู่จึงได้รับอำนาจสืบครองดัชชีต่อมา

อัลเบร็คท์ที่ 1
ดยุกแห่งเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค
Albrecht Herzog zu Braunschweig-Lüneburg
เกิดค.ศ. 1236
เสียชีวิตค.ศ. 1279
บิดามารดา

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้