อ็อทโทที่ 1 ดยุกแห่งเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค

(เปลี่ยนทางจาก Otto I, Duke of Brunswick-Lüneburg)

ออทโทที่ 1 ดยุกแห่งเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค (เยอรมัน: Otto I Herzog zu Braunschweig-Lüneburg, อังกฤษ: Albert I, Duke of Brunswick-Lüneburg หรือ Otto the Child; ค.ศ. 1204 - 9 มิถุนายน ค.ศ. 1252) ออทโทที่ 1 เป็นดยุกแห่งเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์คคนแรกระหว่างปี ค.ศ. 1235 จนกระทั่งเสียชีวิต ค.ศ. 1252 ออทโทได้รับสมญาว่า "Otto the Child" เพื่อให้ต่างจากพระปิตุลาสมเด็จพระจักรพรรดิออทโทที่ 4 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

อ็อทโทที่ 1 ดยุกแห่งเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค
เกิดค.ศ. 1204
เสียชีวิต9 มิถุนายน ค.ศ. 1252
ลือเนอบวร์ค
ผู้ดำรงตำแหน่งก่อนไม่มี
ผู้สืบตำแหน่งอัลเบร็คท์ที่ 1 ดยุกแห่งเบราน์ชไวค์‑ลือเนอบวร์ค
ยอห์นแห่งเบราน์ชไวค์ ดยุคแห่งลือเนอบวร์ค
คู่สมรสมาทิลดาแห่งบรันเดินบวร์ค ดัชเชสแห่งเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค
บิดามารดา

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

อ้างอิง แก้

ข้อมูล แก้

  • Olesen, Jens E. (2010). "A Danish Medieval Empire in the Baltic (1168-1227)". ใน Imsen, Steinar (บ.ก.). The Norwegian Domination and the Norse World, C.1100-c.1400. Tapir Academic Press.
  • Lyon, Jonathan R. (2013). Princely Brothers and Sisters: The Sibling Bond in German Politics, 1100–1250. Cornell University Press.