ดัชชีเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค

เบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค (เยอรมัน: Herzogtum Braunschweig-Lüneburg, อังกฤษ: Brunswick-Lunenburg) เป็นดัชชีที่เป็นรัฐในเครือจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์[1]ที่ดำรงอยู่ในช่วงยุคกลางตอนปลายจนกระทั่งถึงยุคใหม่ตอนต้น ระหว่างปี ค.ศ. 1235 จนถึงปี ค.ศ. 1806

ดัชชีเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค
Herzogtum Braunschweig-Lüneburg
รัฐในเครือจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

ค.ศ. 1235ค.ศ. 1806
 


ตราแผ่นดิน

เบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์คที่เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ราว ค.ศ. 1648
เมืองหลวง เบราน์ชไวค์,
ลือเนอบวร์ค
การปกครอง ราชาธิปไตย
ยุคประวัติศาสตร์ ยุคกลาง
 -  ออตโตดาสคินด์
    ดยุคแห่งเบราน์ชไวค์
    และลือเนอบวร์ค
ค.ศ. 1235
 -  แบ่งเป็น
    ราชรัฐลือเนอบวร์ค
    และราชรัฐ
    เบราน์ชไวค์
ค.ศ. 1269
 -  กรูเบนฮาเกิน
    แยกจากเบราน์ชไวค์
ค.ศ. 1291
 -  ราชรัฐเกิททิงเงิน
    แยกจากเบราน์ชไวค์
ค.ศ. 1345
 -  เบราน์ชไวค์เป็น
    โวลเฟนบึทเทิล
    และคาเลนแบร์ก
ค.ศ. 1806
 -  รวมกับเครือราชรัฐแห่งแม่น้ำไรน์
 -  ยกฐานะขึ้นเป็นรัฐเลือกตั้ง ค.ศ. 1806

อ้างอิงแก้ไข

  1. Holy Roman Empire[1]

ดูเพิ่มแก้ไข