อัลเบน บาร์กเลย์

รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

อัลเบน วิลเลี่ยม บาร์กเลย์ (อังกฤษ: Alben William Barkley; 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2420 - 30 เมษายน พ.ศ. 2499) เป็นนักการเมืองชาวอเมริกัน ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาคนที่ 35 ระหว่าง พ.ศ. 2492 ถึง 2496 ในสมัยประธานาธิบดีแฮร์รี เอส. ทรูแมน

อัลเบน บาร์กเลย์
Alben Barkley
A man with receding white hair wearing a gray jacket and vest, black tie, and white shirt, seated and leaning on a desk
รองประธานาธิบดีสหรัฐ คนที่ 35
ดำรงตำแหน่ง
20 มกราคม พ.ศ. 2492 – 20 มกราคม พ.ศ. 2496
ประธานาธิบดี แฮร์รี เอส. ทรูแมน
ก่อนหน้า แฮร์รี เอส. ทรูแมน
ถัดไป ริชาร์ด นิกสัน
สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐ จากรัฐเคนทักกี
ดำรงตำแหน่ง
3 มกราคม พ.ศ. 2498 – 30 เมษายน พ.ศ. 2499
ก่อนหน้า John Sherman Cooper
ถัดไป Robert Humphreys
ดำรงตำแหน่ง
4 มีนาคม พ.ศ. 2470 – 19 มกราคม พ.ศ. 2492
ก่อนหน้า Richard P. Ernst
ถัดไป Garrett L. Withers
ผู้นำเสียงข้างน้อยของวุฒิสภาสหรัฐ
ดำรงตำแหน่ง
3 มกราคม พ.ศ. 2490 – 3 มกราคม พ.ศ. 2492
รอง Scott W. Lucas
ก่อนหน้า Wallace H. White Jr.
ถัดไป Kenneth S. Wherry
ผู้นำเสียงข้างมากของวุฒิสภาสหรัฐ
ดำรงตำแหน่ง
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2480 – 3 มกราคม พ.ศ. 2490
รอง J. Lister Hill
Sherman Minton
J. Hamilton Lewis
ก่อนหน้า Joseph Taylor Robinson
ถัดไป Wallace H. White Jr.
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ จากรัฐเคนทักกี
ดำรงตำแหน่ง
4 มีนาคม พ.ศ. 2456 – 4 มีนาคม พ.ศ. 2470
ก่อนหน้า Ollie M. James
ถัดไป William Voris Gregory
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด วิลลี่ อัลเบน บาร์กเลย์
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2420
Lowes, รัฐเคนทักกี, สหรัฐ สหรัฐ
เสียชีวิต 30 เมษายน พ.ศ. 2499 (78 ปี)
Lexington, รัฐเวอร์จิเนีย, สหรัฐ สหรัฐ
พรรค พรรคเดโมแครต
คู่สมรส Dorothy Brower (สมรส ค.ศ. 1903; เสียชีวิต ค.ศ. 1947)
Jane Rucker Hadley (1949)
ญาติ Stephen M. Truitt (หลาน)
บุตร 3
ลายมือชื่อ Alben W. Barkley
ก่อนหน้า อัลเบน บาร์กเลย์ ถัดไป
แฮร์รี เอส. ทรูแมน 2leftarrow.png VPofUSSeal.PNG
รองประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา คนที่ 35
(20 มกราคม พ.ศ. 2492 - 20 มกราคม พ.ศ. 2496)
2rightarrow.png ริชาร์ด นิกสัน