คุณหญิง อัมพร มีศุข เป็นอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อดีตสมาชิกวุฒิสภา และอดีตอธิบดีกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นสตรีคนแรกของไทยที่ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดี[1]

ประวัติ แก้

คุณหญิงอัมพร มีศุข เกิดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2463 เป็นบุตรีหลวงอาจวิชาสรร (ทอง ชัยปานี) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษา และระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาเปรียบเทียบ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และได้รับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณหญิงอัมพร รับราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมวิชาการ

คุณหญิงอัมพร มีศุข เคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[2] เป็นสมาชิกวุฒิสภา ในปี พ.ศ. 2539[3]

คุณหญิงอัมพร เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และเป็นประธานสภาในปี 2512 - 2514 และในปี 2544 ยังได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คุณหญิงอัมพร ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. คุณหญิงอัมพร อดีต กสม.- ผู้ร่วมก่อตั้งสภาสังคมสงเคราะห์ ถึงแก่อนิจกรรม สิริอายุ 96 ปี
  2. "พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญํติแห่งชาติ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-09-27. สืบค้นเมื่อ 2020-05-01.
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (แต่งตั้งขึ้นใหม่ทั้งคณะ จำนวน 260 ราย)
  4. คุณหญิงอัมพร มีศุขถึงแก่อนิจกรรม
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2014-04-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๗, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๙, ๖ มกราคม ๒๕๒๐
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๖ เก็บถาวร 2013-12-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๔, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2011-05-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๘๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕, ๕ ฑฤษภาคม ๒๕๓๐
  9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๒๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๐๙๖, ๑๖ มีนาคม ๒๕๑๙
  10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๕, ๒๐ กันยายน ๒๕๓๔