อะทาซานาเวียร์

อะทาซานาเวียร์(อังกฤษ: Atazanavir) หรือชื่อทางการค้าว่า Reyataz (หรือที่รู้จักว่า BMS-232632)

อะทาซานาเวียร์
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.243.594
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม