ออสการ์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

Oscar อาจหมายถึง