อรชุมา ยุทธวงศ์

รองศาสตราจารย์ อรชุมา ยุทธวงศ์ (นามเดิม อรชุมา สูตะบุตร) อดีตหัวหน้าภาควิชาศิลปะการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้บุกเบิกการละครสำหรับเด็กในประเทศไทย

อรชุมา ยุทธวงศ์
เกิดรองศาสตราจารย์ อรชุมา ยุทธวงศ์
18 ธันวาคม พ.ศ. 2490 (76 ปี)
การศึกษาปริญญาโท สาขาศิลปะการละคร มหาวิทยาลัยฮาวาย
อาชีพที่ปรึกษาการแสดง, นักวิชาการ, นักเขียน, คอลัมนิสต์, นักแสดง, ผู้กำกับรายการ
คู่สมรสศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ประวัติ

แก้

อรชุมา ยุทธวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2490 เป็นบุตรของนายแพทย์ประมวลทรัพย์ สูตะบุตร กับนางชลิตา สูตะบุตร สมรสกับ ยงยุทธ ยุทธวงศ์ มีบุตร 2 คน

อรชุมา เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมสาธิตปทุมวัน จนจบมัธยมปลาย (พ.ศ. 2508) และเข้าเรียนต่อที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (พ.ศ. 2513) ต่อมาได้สอบชิงทุนไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา ได้รับปริญญาโทด้านการละคร จากมหาวิทยาลัยฮาวาย (พ.ศ. 2517)

การทำงาน

แก้

รองศาสตราจารย์ อรชุมา ยุทธวงศ์ เข้าทำงานเป็นอาจารย์ภาควิชาศิลปการละครที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนั้นมีรองศาสตราจารย์ สดใส พันธุมโกมล เป็นหัวหน้าภาควิชา และเป็นหัวหน้าภาควิชาในระหว่างปี พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2530 ซึ่งในระหว่างการรับราชการ รองศาสตราจารย์ อรชุมา ได้ริเริ่มโครงการละครสำหรับเด็ก จัดละครเร่ไปตามสถานที่ต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมงานกับศิลปินหลากหลายทั้งในและต่างประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2548 ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในเทศกาลละครอาเซียน และผู้แทนประเทศไทยด้านทัศนศิลป์และศิลปะการแสดงของอาเซียน และในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ยังได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2535) ต่อมาจึงเกษียณจากราชการก่อนกำหนด เพื่อมาทำงานเป็นศิลปินอิสระ ปัจจุบัน เป็นเจ้าของ คนละครสตูดิโอ ทำหน้าที่แอ็คติ้งโคช ให้คำปรึกษาด้านศิลปะการแสดง และการสื่อสารสำหรับนักแสดง นักร้อง พิธีกร ผู้ประกาศข่าว และผู้ที่ต้องการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลหรือสาธารณชน และจัดทำเวิร์คชอปเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มบุคคลในสายอาชีพต่างๆ เช่น ผู้ทำงานสร้างสรรค์ ผู้ช่วยผู้กำกับ ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ ทนายความ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ผู้บริหารการศึกษาระดับสูง นักการเมือง นักการเงินการธนาคาร นักบริหาร ผู้ทำรายการโทรทัศน์(JSL,TV Thunder,Modern Nine TV)

ประสบการณ์

แก้

งานให้คำปรึกษานักแสดง

 • ภาพยนตร์ สุริโยไท
 • ภาพยนตร์ มหา'ลัยเหมืองแร่
 • ภาพยนตร์ รถไฟฟ้ามาหานะเธอ
 • ภาพยนตร์ แฝด

งานกำกับ

 • รายการวิทยุศึกษาสำหรับเด็ก
 • รายการโทรทัศน์ศึกษาสำหรับเด็ก "หุ่นหรรษา"
 • ละครโทรทัศน์สำหรับเด็ก "บ้านพิลึก" "ดักแด้กับมะเดื่อ"

งานเขียน

 • "ตำราสำหรับเด็กปฐมวัย" มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • "ท่องแดนละคร" รวมบทละครสำหรับเด็ก จากเอเชียและแปซิฟิค หนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา สำหรับกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
 • หนังสือสำหรับเด็ก ชุด หนูนุ่น สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช
 • "วันรุ่งของพรุ่งนี้" โครงการหนังสือใกล้ใจ จัดทำโดย มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

งานพากษ์

 • รัก 7 ปี ดี 7 หน ตอน 42.195

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้