อภิชาต การิกาญจน์

อภิชาต การิกาญจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และเคยเป็นประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23

อภิชาต การิกาญจน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 19 มีนาคม พ.ศ. 2497 (67 ปี)
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์

ประวัติแก้ไข

อภิชาต การิกาญจน์ หรือ ดร.อภิชาต การิกาญจน์ เกิดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2497 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับ ป.กศ.สูง จากวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา[1] ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาโท จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาเอก สาขาพัฒนาศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานการเมืองแก้ไข

อภิชาต การิกาญจน์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งแรกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 แต่ในการเลือกตั้งเดือนกันยายนของปีเดียวกัน เขาไม่ได้รับเลือกตั้ง แต่หลังจากนั้นตั้งแต่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 เขาได้รับเลือกตั้งมาโดยตลอด ซึ่งเขาไม่เคยย้ายไปสังกัดพรรคการเมืองอื่น นอกจากพรรคประชาธิปัตย์เลย

กระทั่งในปี พ.ศ. 2550 เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
  • มหาวชิรมงกุฎ

อ้างอิงแก้ไข