นายองอาจ วชิรพงศ์ (เกิด 6 มีนาคม พ.ศ. 2486) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 5 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย

องอาจ วชิรพงศ์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 5
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 6 มีนาคม พ.ศ. 2486 (76 ปี)
พรรคการเมือง พลังประชารัฐ

ประวัติแก้ไข

องอาจ วชิรพงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2486 เป็นบุตรของนายตู๋ แซ่ตั้ง และนางม่วย แซ่ลี้ มีพี่น้อง 12 คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเกริก สมรสกับนางพิมพ์ใจ มีบุตร 6 คน

งานการเมืองแก้ไข

องอาจ วชิรพงศ์ อยู่ในวงการเมืองท้องถิ่น อดีตเป็น ส.อบจ. 4 สมัย, รองนายก อบจ. 3 ครั้ง ต่อมาขึ้นมาทำงานการเมืองระดับชาติ ในการเลือกตั้งซ่อมปลายปี พ.ศ. 2553 ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ในนามพรรคเพื่อไทย แต่พ่ายให้กับนายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร จากพรรคชาติไทยพัฒนา[1]

ต่อมาในการเลือกตั้งทั่วไปในปี พ.ศ. 2554 ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามพรรคเพื่อไทยอีกครั้ง และได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

องอาจ วชิรพงศ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข