องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย

องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย (อังกฤษ: The Full Gospel Churches in Thailand) เป็นองค์การทางศาสนาคริสต์ในสังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเผยแผ่คำสอนของคณะเพนเทคอสต์ ในกลุ่มคริสต์ศาสนิกชนนิกายโปรเตสแตนต์ชาวไทย

องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย
ชื่อย่อพกท. (FGCT)
คําขวัญพึ่งพระวิญญาณ ทำงานรับใช้
ก่อตั้งพ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946)
ประเภทองค์การทางศาสนาคริสต์
สํานักงานใหญ่954 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-21 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย
ประธาน
ศจ.ดร.วชิน อ่อนอ้าย

ประวัติ แก้ไข

คำว่า “คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์” นั้น เป็นคำที่เริ่มใช้ในสหรัฐอเมริกา มีความหมายถึงคริสตจักรที่เน้นการดำเนินชีวิตที่พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์และของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเครือข่ายที่เรียกว่าคณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ ยังมีในเครือข่ายเพนเทคอสต์แคนาดา อเมริกา และสแกนดิเนเวีย เป็นต้น

องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย ถือกำเนิดมาจากการเริ่มงานของคณะ Finnish Free Foreign Mission ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นองค์การ Fida International ซึ่งเป็นองค์การมิชชั่นของคริสตจักรเพนเทคอสต์ในประเทศฟินแลนด์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 1946 ศจ.เวอเนอร์ และ แหม่มฮันนา ราซิน่า ได้เดินทางเข้ามาประเทศไทย ก่อนหน้าที่ท่านทั้งสองจะตัดสินใจมาประเทศไทยนั้น ได้พยายามขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศพม่า แต่พม่าไม่ให้วีซ่า เพราะเพิ่งได้รับเอกราชจากอังกฤษ ท่านทั้งสองจึงคิดที่จะไปเมืองจีน แต่ได้รับนิมิตว่าอีกไม่นานประเทศจีนจะปิดประเทศ ไม่ยอมรับให้มิชชั่นนารีเข้า ดังนั้นท่านจึงได้ตัดสินใจเดินทางมายังกรุงเทพฯ เพราะที่กรุงเทพฯ ยังไม่มีมิชชันนารีเพ็นเทคอสต์ องค์การ Finnish Free Foreign Mission ได้จดทะเบียนในประเทศไทย แล้วได้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการต่าง ๆ ส่วนสถาบันที่เป็นศูนย์กลางของคริสตจักรในเครือข่าย ได้แก่ พระคริสตธรรมพระกิตติคุณสมบูรณ์ และ มูลนิธิศูนย์พระกิตติคุณสมบูรณ์ (จดทะเบียนมูลนิธิในปี ค.ศ.1969 /พ.ศ.2512)

ต่อมาในปี ค.ศ. 1975 มิชชันนารีและผู้นำคนไทย ในคณะ Finnish Free Foreign Mission ได้ประชุมเพื่อปรึกษากันในเรื่องความเป็นไปได้และแนวทางในการก่อตั้ง “คณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย” พวกเขาได้เขียนธรรมนูญของคณะขึ้น ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1983(ประชุมที่พัทยา) ต่อมาในปี ค.ศ. 2008 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย

การแบ่งเขตการงาน แก้ไข

ตามสถิติ ค.ศ. 1995 องค์การนี้มีคริสตจักร 62 แห่งและสมาชิก 4,154 คนใน 21 จังหวัด ปัจจุบันองค์การนี้มี 160 แห่งในประเทศไทยและมีสมาชิกประมาณ 8,000 คน

  • เขต 1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  • เขต 2 เชียงราย, พะเยา
  • เขต 3 ลำปาง, แพร่, น่าน, อุตรดิตถ์
  • เขต 4 เชียงใหม่
  • เขต 5 แม่ฮ่องสอน
  • เขต 6 พิษณุโลก
  • เขต 7 เพชรบูรณ์
  • เขต 8 สุรินทร์, บุรีรัมย์, นครราชสีมา, มหาสารคาม, ชัยภูมิ, เลย
  • เขต 9 ชลบุรี, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, นครศรีธรรมราช, พังงา
  • เขต 10 อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข