องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ตำบลบางจาก ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลถึงอำเภอเมือง ประมาณ 14 กิโลเมตร โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ซึ่งมี 9 หมู่บ้านที่มีจำนวนเต็มทั้งหมู่บ้านประกอบด้วย หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 และ11 ส่วนอีก 2 หมู่บ้านมีจำนวนบางส่วน คือ หมู่ที่ 6 และ 9

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
คำขวัญ: 
บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำการศึกษา พัฒนาอาชีพ
พิกัด: 8°22′06.6″N 100°02′55.1″E / 8.368500°N 100.048639°E / 8.368500; 100.048639พิกัดภูมิศาสตร์: 8°22′06.6″N 100°02′55.1″E / 8.368500°N 100.048639°E / 8.368500; 100.048639
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
การปกครอง
 • นายกภาณุวัชร เพชรรัตน์
พื้นที่
 • ทั้งหมด44.006 ตร.กม. (16.991 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2561)
 • ทั้งหมด8,864 คน
 • ความหนาแน่น201.43 คน/ตร.กม. (521.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.06800109
ที่อยู่ที่ทำการตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
โทรศัพท์0 7539 9273
เว็บไซต์www.bangjak.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

ตำบลบางจากมีพื้นที่ที่มีต้นจากขึ้นมากมายในตำบล คนส่วนใหญ่ชอบเรียกติดปากว่า "บางจาก" และต่อมาก็ได้ตั้งชื่อตำบลนี้ว่า "ตำบลบางจาก"

สภาพทั่วไป แก้

เป็นพื้นที่ราบลุ่มใช้เป็นที่ตั้งชุมชนและพื้นที่ทำการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากตำบลบางจากเป็นพื้นที่ ราบลุ่มเหมาะสมกับการทำนา ประชากรในพื้นที่จึงมีอาชีพทำนาเป็นส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 65

อาณาเขตติดต่อ แก้

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตัวอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมู่บ้าน แก้

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางจากมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน คือ

 • หมู่ที่ 1 บ้านบางพุทรา
 • หมู่ที่ 2 บ้านท่าสะท้อน
 • หมู่ที่ 3 บ้านกลาง
 • หมู่ที่ 4 บ้านเนิน
 • หมู่ที่ 5 บ้านบางใหญ่
 • หมู่ที่ 6 บ้านหัวสะพานบางจาก
 • หมู่ที่ 7 บ้านบางสะพาน
 • หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์กรามช้าง
 • หมู่ที่ 9 บ้านบ่อจิก
 • หมู่ที่ 10 บ้านหนองนก
 • หมู่ที่ 11 บ้านโพธิ์แจ้ง

หมายเหตุ :บางส่วนของหมู่ที่ 6 และ 9 อยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลบางจาก

สถานีอนามัย แก้

 • โรงพยาบาลแม่และเด็ก เขต 11
 • สถานีอนามัยบ้านบางจาก

สถานศึกษา แก้

 • โรงเรียนประถมศึกษา
  • โรงเรียนวัดท่าสะท้อน
  • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5
  • โรงเรียนชุมชนบ้านบางจาก
  • โรงเรียนวัดมุจลินทราวาส
  • โรงเรียนบ้านเนิน
  • โรงเรียนบ้านบาตะพาน
  • โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์แจ้ง
  • โรงเรียนวัดบางใหญ่
  • โรงเรียนวัดมัชฌิมภูมิ
  • โรงเรียนวัดสระแก้ว
  • โรงเรียนวัดตรีเอการาม
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางจาก บ้านบางใหญ่

วัด แก้

จำนวนวัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางจากมีทั้งหมด 10 วัด คือ

 • วัดตรีนิมิตร
 • วัดวัดตรีเอการาม
 • วัดสระแก้ว
 • วัดมัชฌิมภูมิ
 • วัดมุจลินทราวาส
 • วัดท่าสะท้อน
 • วัดบางใหญ่
 • วัดธราวดี
 • วัดบางสะพาน
 • สำนักสงฆ์บางกระบือ

สถานที่สำคัญ แก้

 • สถานีทดลองข้าวจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
 • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11
 • หน่วยบริการประชาชนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช สาขาบางจาก