องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบลท่าพยา ในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลท่าพยาใน พ.ศ. 2517[2] ก่อนที่จะยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพยาในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539[3] ปัจจุบันเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญามีประชากร 4,646 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา
อบต.ท่าพญาตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อบต.ท่าพญา
อบต.ท่าพญา
ที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา
พิกัด: 8°16′16.3″N 100°14′39.9″E / 8.271194°N 100.244417°E / 8.271194; 100.244417
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอปากพนัง
พื้นที่
 • ทั้งหมด19.45 ตร.กม. (7.51 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (เดือนมิถุนายน 2564)[1]
 • ทั้งหมด4,646 คน
 • ความหนาแน่น238.86 คน/ตร.กม. (618.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.06801211
ที่อยู่ที่ทำการหมู่ที่ 8 ตำบลท่าพยา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
เว็บไซต์www.thapaya.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญาประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้านในตำบลท่าพยา อนึ่งชื่อขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา เดิมสะกดตามชื่อตำบล คือ "องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพยา" ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น "องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา"[4] เพื่อให้สะกดถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ส่วนชื่อ "ตำบลท่าพยา"[5] ยังสะกดตามประวัติศาสตร์ของพื้นที่ตำบลเดิม ซึ่งกร่อนมาจากคำว่า "ตำบลท่าพระยา" ในตอนแรกตั้งตำบล[6] ในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อครั้งยกทัพไปตีเมืองไทรบุรี ในพ.ศ.ใดไม่ทราบแน่ชัด เล่ากันว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ยกทัพมาถึงที่นี่ ข้าราชการบริพารเมืองนครศรีธรรมราชมาคอยถ้าทัพของพระเจ้าตากสินมหาราชที่ปากทางนี้ จึงเรียกบริเวณนี้ว่า “ท่าพระยา” แล้วจึงกลายมาเป็น “ท่าพยา” ในภายหลัง ก่อนหน้านี้จะเรียกว่า “ท่าถ้าพระยา” แต่คนภาคใต้จะเรียกภาษาถิ่นว่า “ท่าพยา” และยังสะกดเป็น "ตำบลท่าพยา" จนถึงปัจจุบัน[7] มีพื้นที่รับผิดชอบ 19.45 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 12,156.25 ไร่

อ้างอิง แก้

  1. ประชากรในตำบลท่าพยา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 91 (87 ง): (ฉบับพิเศษ) 1-45. May 22, 1974.
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (9 ง): 5–219. January 30, 1996. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-25. สืบค้นเมื่อ 2021-09-11.
  4. ["องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา" ตามสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น]
  5. ["ท่าพยา" ตามทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย]
  6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 64 (26 ง): 1114–1433. June 10, 1947. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-09. สืบค้นเมื่อ 2021-09-11.
  7. "ตำบลท่าพยา" จำนวนประชากรไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแยกรายอายุรายเดือน แยกเป็นรายตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือนมิถุนายน 2564

แหล่งข้อมูลอื่น แก้