หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นหอประชุมใหญ่ของ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครและเป็นสถานที่ประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งอยู่ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Maha Vajiralongkorn Auditorium,
Sakon Nakhon Rajabhat University
หอประชุมมหาวชิราลงกรณ 2.jpg
ภาพหอประชุมมหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทหอประชุม, หอจัดแสดงดนตรี
เมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ประเทศไทย ประเทศไทย
การก่อสร้าง
เริ่มสร้างพ.ศ. 2548 -พ.ศ. 2551
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อผนังด้วยอิฐ
ขนาด5,000 ที่นั่ง 2 ชั้น

ที่ตั้งและลักษณะเด่นแก้ไข

หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ใจกลางมหาวิทยาลัย มีลักษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย

ประวัติแก้ไข

หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร สร้างขึ้นจากปีงบประมาณ 2548 – 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 122,611,254 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง เรือนรองรับที่ประทับ 1 หลัง ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือน กันยายน2550 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เป็นสถานที่พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 แห่ง[1]
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมสัมมนา การจัดนิทรรศการระดับชาติ และนานาชาติ การจัดอบรมสัมมนาทางการศึกษา การจัดกิจกรรมต่างๆ และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข