หลี่ เจี้ยนเฉิง

หลี่ เจี้ยนเฉิง (จีน: 李建成; พินอิน: Lǐ Jiànchéng , ค.ศ. 589 – 2 กรกฎาคม ค.ศ. 626) ได้รับการสถาปนาเป็น รัชทายาทอิ่น (จีน: 隱太子; พินอิน: Yǐn Tàizǐ) พระราชโอรสองค์ใหญ่และรัชทายาทใน จักรพรรดิถังเกาจู่ ปฐมจักรพรรดิแห่ง ราชวงศ์ถัง

หลี่ เจี้ยนเฉิง ประสูติเมื่อ ค.ศ. 589 ในรัชสมัย จักรพรรดิสุยเหวิน ปฐมจักรพรรดิแห่ง ราชวงศ์สุย โดยเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ในจักรพรรดิถังเกาจู่เมื่อครั้งยังเป็น หลี่ ยฺเหวียน ขุนศึกแห่งราชวงศ์สุยกับจักรพรรดินีโต้ว มีพระอนุชาร่วมพระมารดาเดียวกันอีก 3 พระองค์คือ หลี่ซื่อหมิน, หลี่หยวนจี๋ และ หลี่เสฺวียนป้า

เมื่อหลี่ ยฺเหวียน ขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็นจักรพรรดิถังเกาจู่ และสถาปนาราชวงศ์ถังใน ค.ศ. 1161 พระองค์ก็ได้สถาปนาหลี่ เจี้ยนเฉิง ขึ้นเป็นรัชทายาท ทำให้องค์ชายหลี่ ชื่อหมินพระราชโอรสองค์รองที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมสถาปนาราชวงศ์ไม่พอพระทัย

ขณะเดียวกันหลี่ เจี้ยนเฉิง และหลี่ ยฺเหวียนจี๋ ร่วมมือกันวางแผนเพื่อปลงพระชนม์หลี่ ชื่อหมิน หลี่ ชื่อหมิน ก็เกิดระแวงขึ้นมาทำให้พระองค์ตัดสินพระทัยชิงลงมือก่อนด้วยการหลอกองค์ชายทั้งสองมาที่ประตูเสฺวียนอู่ซึ่งหลี่ ชื่อหมิน ได้ซุ่มวางกำลังเอาไว้แล้วทำให้เกิด เหตุการณ์ที่ประตูเสฺวียนอู่

องค์ชายหลี่ เจี้ยนเฉิง สิ้นพระชนม์พร้อมกับหลี่ ยฺเหวียนจี๋ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 626