จักรพรรดิสุยเหวิน

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ จักรพรรดิเหวินตี้

จักรพรรดิสุยเหวินตี้ (Emperor Sui-Wendi) มีพระนามเดิมว่า หยางเจียน ประสูติเมื่อปี ค.ศ. 541 (พ.ศ. 1084) เป็นขุนนาง ราชวงศ์เป่ยโจว (โจวเหนือ) ต่อมาบุตรสาวของเขาคนหนึ่งได้เป็นฮองเฮา เมื่อจักรพรรดิโจวเสวียนตี้สิ้นพระชนม์ลง และโอรสผู้เยาว์วัยได้ขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิโจวจิ้งตี้ แห่งราชวงศ์เป่ยโจว หยางเจียนเห็นโอกาสจึงเข้ายึดราชบัลลังก์ และสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิสุยเหวินตี้ เมื่อ ค.ศ. 581 (พ.ศ. 1124) ขณะพระชนม์ 40 พรรษา

จักรพรรดิสุยเหวิน
Sui Wendi Tang.jpg
จักรพรรดิแห่ง ราชวงศ์สุย องค์ที่ 1
ครองราชย์4 มีนาคม ค.ศ. 581 - 13 สิงหาคม ค.ศ. 604 (23 ปี 162 วัน)
ก่อนหน้าโจวจิ้งตี้ (ราชวงศ์โจวเหนือ)
ถัดไปสุยหยางตี้

สุยเหวินตี้สถาปนาหยางหย่ง ราชโอรสองค์โตเป็นรัชทายาท แต่เนื่องจากหยางหย่งลุ่มหลงในอำนาจ จึงปลดออกและตั้งหยางกว่างราชโอรสองค์รองเป็นแทน

สุยเหวินตี้ทรงเป็นจักรพรรดิที่ทรงพระปรีชาสามารถ และทรงคุณธรรม ทรงครองราชย์ได้ 19 ปี ก็สวรรคตลงเมื่อ ค.ศ. 600 (พ.ศ. 1143) ขณะพระชนม์ได้ 59 พรรษา หยางหว่างจึงขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรรดิ สุยหยางตี้

ก่อนหน้า จักรพรรดิสุยเหวิน ถัดไป
จักรพรรดิโจวจิ้งตี้
ราชวงศ์เป่ยโจว
2leftarrow.png จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 581 - พ.ศ. 600)
2rightarrow.png จักรพรรดิสุยหยางตี้|}