จักรพรรดิสุยเหวิน

สมเด็จพระจักรพรรดิสุยเหวินตี้ (Emperor Sui-Wendi) มีพระนามเดิมว่า หยางเจียน ประสูติเมื่อปี ค.ศ. 541 (พ.ศ. 1084) เป็นขุนนางในราชวงศ์เป่ยโจว (โจวเหนือ) ทรงอภิเษกกับ ตู๋กูเจียหลัวบุตรสาวของตู๋กูซิ่น (ภายหน้าคือเหวินเสี้ยนฮองเฮาแห่งราชวงศ์สุย) ต่อมาพระราชบุตรสาวของพระองค์ "หยางลี่ฮัว" ได้เป็นมเหสี (ฮองเฮา) แห่งราชวงศ์เป่ยโจว เมื่อจักรพรรดิโจวเสวียนตี้สวรรคต ทำให้จักรพรรดิโจวจิ้งตี้พระราชโอรสผู้เยาว์วัยได้ขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เป่ยโจว พระองค์เห็นโอกาสจึงเข้ายึดราชบัลลังก์ และสถาปนาพระองค์เองเป็นจักรพรรดิสุยเหวินตี้ เมื่อ ค.ศ. 581 (พ.ศ. 1124) ขณะพระชนม์ 40 พรรษา

จักรพรรดิสุยเหวิน
เว่ย์จิน ต้าเซี่ย
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์สุยของจีน
ครองราชย์4 มีนาคม ค.ศ. 581 - 13 สิงหาคม ค.ศ. 604 (23 ปี 162 วัน)
ก่อนหน้าจักรพรรดิโจวจิ้งตี้ (ราชวงศ์โจวเหนือ)
ถัดไปจักรพรรดิสุยหยาง

จักรพรรดิสุยเหวินตี้ ทรงสถาปนาหยางหย่ง พระราชโอรสองค์โตเป็นองค์รัชทายาท แต่เนื่องจากหยางหย่งลุ่มหลงในอำนาจ จึงปลดออกและสถาปนาหยางกว่างพระราชโอรสองค์รองเป็นองค์รัชทายาทแทน

สุยเหวินตี้ทรงเป็นจักรพรรดิที่ทรงพระปรีชาสามารถ และทรงคุณธรรม สวรรคตในปี ค.ศ. 600 (พ.ศ. 1143) ขณะพระชนม์ได้ 59 พรรษา ทรงครองราชย์ได้ 19 ปี หยางหว่างจึงขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรรดิสุยหยางตี้

ก่อนหน้า จักรพรรดิสุยเหวิน ถัดไป
จักรพรรดิโจวจิ้งตี้
ราชวงศ์เป่ยโจว
จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 581 - พ.ศ. 600)
จักรพรรดิสุยหยางตี้