หลี่หยวนจี๋

(เปลี่ยนทางจาก หลี่ ยฺเหวียนจี๋)

ฉีกงหวัง (จีน: 齊王; พินอิน: Qígōngwáng, 603 – 7 กรกฎาคม 626) พระนามเดิม หลี่หยวนจี๋ (จีน: 李元吉; พินอิน: Lǐ Yuānjí) องค์ชายแห่ง ราชวงศ์ถัง โดยเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 4 และองค์สุดท้ายใน จักรพรรดิถังเกาจู่ ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ถังที่ประสูติแต่ ท่านหญิงโต้วหรือจักรพรรดินีไท่มู่

องค์ชายหลี่หยวนจี๋ประสูติเมื่อ ค.ศ. 603 อันตรงกับช่วงปลายรัชสมัย จักรพรรดิสุยเหวิน ปฐมจักรพรรดิแห่ง ราชวงศ์สุย และมีศักดิ์เป็นราชบุตรเขยของสุยหยางตี้จากการสมรสกับองค์หญิงราชวงค์สุยผู้เป็นพระธิดาของสุยหยางตี้ เมื่อครั้งพระราชบิดายังเป็น ถังกงหวัง (พินอิน: Tánggōngwáng) โดยพระองค์มีบทบาทสำคัญในช่วงที่พระราชบิดาก่อกบฏต่อ จักรพรรดิสุยหยาง

ใน ค.ศ. 626 องค์ชายหลี่หยวนจี๋ได้ร่วมมือกับพระเชษฐาองค์โตคือองค์ชายรัชทายาท หลี่เจี้ยนเฉิง ในการกำจัดพระเชษฐาองค์รองคือองค์ชาย หลี่ซื่อหมิน แต่องค์ชายหลี่ซื่อหมินรู้ทันจึงลวงทั้งสองพระองค์มาสังหารที่ประตูเสฺวียนอู่ใน เหตุการณ์ที่ประตูเสฺวียนอู่ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 626 และได้รับองค์หญิงหยางภรรยาหม้ายของหลี่หยวนจี๋มาเป็นภรรยาของตัวเอง สถาปนาให้เป็น 1 ใน 4 ชายาเอก พระนามว่า หยางเฟย