ข้ามแพลตฟอร์ม

(เปลี่ยนทางจาก หลายระบบปฏิบัติการ)

ข้ามแพลตฟอร์ม หรือ หลายแพลตฟอร์ม (อังกฤษ: Cross-platform) หมายถึงการที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ หรือ ซอฟต์แวร์ชนิดอื่น ๆ สามารถทำงานได้ในหลายแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้บนไมโครซอฟท์วินโดวส์ สำหรับสถาปัตยกรรม x86 และ Mac OS X บน PowerPC

แพลตฟอร์มแก้ไข

แพลตฟอร์มหมายถึงการทำงานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานของแอปพลิเคชัน เราอาจพิจารณาว่า ระบบปฏิบัติการ, สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ ทั้งคู่ เป็นแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ได้

ฮาร์ดแวร์แก้ไข

แพลตฟอร์มทางฮาร์ดแวร์มักหมายถึง สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สถาปัตยกรรมหน่วยประมวลผล ตัวอย่างเช่น ซีพียู ที่ใช้สถาปัตยกรรม x86 หรือ x86-64 เป็นต้น

ซอฟต์แวร์แก้ไข

แพลตฟอร์มทางซอฟต์แวร์ อาจหมายถึงระบบปฏิบัติการ หรือสภาพแวดล้อมทางโปรแกรมมิ่ง ซึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนคือ จาวาแพลตฟอร์ม ตัวอย่างแพลตฟอร์มทางซอฟต์แวร์มีดังนี้