หม่อมเจ้าเมฆิน คเนจร

หม่อมเจ้าเมฆิน (9 มกราคม พ.ศ. 2389 — 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์ และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

หม่อมเจ้าเมฆิน คเนจร
หม่อมเจ้า ชั้น 3
ประสูติ9 มกราคม พ.ศ. 2389
สิ้นชีพิตักษัย21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462 (73 ปี)
พระบุตรหม่อมอมรวงษ์วิจิตร (หม่อมราชวงศ์ปฐม คเนจร)
ราชสกุลคเนจร
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์

พระประวัติ แก้

หม่อมเจ้าเมฆิน ประสูติเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2388[1] (แบบสากลคือ พ.ศ. 2389) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์ เมื่อเจริญชันษาขึ้น ทรงรับราชการในกรมมหาดไทย

ต่อมาเมื่อชราภาพได้กราบบังคมทูลลาออกจากราชการโดยมีหม่อมอมรวงษ์วิจิตร (หม่อมราชวงศ์ปฐม คเนจร) โอรส เป็นผู้ดูแล ในปี พ.ศ. 2451 หม่อมอมรวงษ์วิจิตรถึงแก่กรรมในราชการ[2][3] พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานเบี้ยหวัดพิเศษแก่หม่อมเจ้าเมฆิน ซึ่งหม่อมอมรวงษ์วิจิตรเคยดูแลอยู่นั้น เพิ่มขึ้นอิกเป็นปีละ 400 บาท[4]

หม่อมเจ้าเมฆิน สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462 ขณะชันษา 73 ปี

พงศาวลี แก้

อ้างอิง แก้

  1. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า 131. ISBN 974-221-818-8
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ข่าวตาย [หม่อมอมรวงษ์วิจิตร์ (ม.ร.ว. ปฐม), หลวงวิจารณ์สมบัติ (เริก), พระยาภักดีภูธร (นิล)], เล่ม 25, ตอน 14, 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2451, หน้า 435
  3. ดำรงราชานุภาพ. คำนำ ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 4 อำมาตย์เอก พระยาศรีสำรวจ (ชื่น ภัทรนาวิก) ม.ม. ท.ช. รัตน ว.ป.ร.4 พิมพ์แจกในงานศพ พัน ภัทรนาวิก ผู้มารดา เมื่อปีเถาะสัปตศก พ.ศ. 2458. โบราณคดีสโมสร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2458. หน้า ญ - ท.
  4. ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. ตำนานวังเก่า. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แสงดาว, พ.ศ. 2553. 178 หน้า. หน้า 15. ISBN 978-616-508-214-3