หม่อมเจ้าทองชมพูนุท ทองแถม

หม่อมเจ้าทองชมพูนุท ทองแถม เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ[1] กับ หม่อมเจ้าเม้า ทองแถม (ราชสกุลเดิม รองทรง) พระธิดาในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ ราชสกุลวังหน้าในรัชกาลที่ 2 ประสูติเมื่อ 22 ตุลาคมพ.ศ. 2433 และสิ้นชีพตักษัยเมื่อพ.ศ. 2491

หม่อมเจ้าทองชมพูนุท ทองแถม

หม่อมเจ้าทองชมพูนุท ทองแถม มีพระเชษฐาและพระอนุชาร่วมพระบิดา พระมารดา เดียวกับ

หม่อมเจ้าทองชมพูนุท ทองแถม ทรงมีหม่อม 2 ท่าน คือ หม่อมหลวงแฉล้ม ทองแถม (ราชสกุลเดิม อิศรเสนา) และหม่อมสอางค์

โอรส-ธิดาแก้ไข

หม่อมหลวงแฉล้ม ทองแถมแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. เว็บไซต์ราชสกุลทองแถม. ลำดับราชสกุลทองแถม. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข