หม่อมหลวงปุ่ม มาลากุล

หม่อมหลวงปุ่ม มาลากุล สถาปนิก ประจำกรมโยธาธิการ ผู้ออกแบบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และศาลท่านท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ เป็นผู้ออกแบบตึกสันติไมตรีหลังนอก ภายในทำเนียบรัฐบาล

หม่อมหลวงปุ่ม มาลากุล เป็นบุตรของ เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (หม่อมราชวงศ์ปุ้ม มาลากุล) และท่านผู้หญิงนงเยาว์ มาลากุล ณ อยุธยา มีพี่น้องร่วมมารดา ได้แก่

  • ม.ล. ปม มาลากุล
  • ม.ล. ประทิน มาลากุล
  • ม.ล. ประสันน์ มาลากุล
  • ม.ล. ประสาธะนี มาลากุล
  • ม.ล. ปีกทิพย์ มาลากุล
  • ม.ล. ปืนไทย มาลากุล
  • ม.ล. ปุ่ม มาลากุล (ปุ่มทอง มาลากุล)
  • ม.ล.(หญิง) ศิริปทุม มาลากุล

หม่อมหลวงปุ่ม จบการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมรสกับคุณอารี ณ ป้อมเพชร และคุณเพี้ยน มีบุตรธิดา 7 คน นอกจากผลงานออกแบบอาคารแล้ว หม่อมหลวงปุ่มยังเป็นศิลปินวาดภาพเขียนสีน้ำมันที่มีชื่อเสียงอีกด้วย

แหล่งข้อมูลอื่น แก้