หม่อมราชวงศ์ดิลก จุฑาธุช

หม่อมราชวงศ์ดิลก วรานนท์ จุฑาธุช เป็นโอรสใน พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช ซึ่งเป็นพระโอรสพระองค์เดียวในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย และหม่อมระวี จุฑาธุช ณ อยุธยา (ไกยานนท์) ประสูติแด่ หม่อมพาเมล่า สมี จุฑาธุช ณ อยุธยา (Pamela Smee, สมรส 10 มิถุนายน 2493) ชาวอังกฤษ หม่อมราชวงศ์ดิลก วรานนท์ จุฑาธุช เกิดเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2496 โดยมีนามลำลองว่าคุณชายนิโคลัส คุณชายมีน้องสาว 1 คน คือ หม่อมราชวงศ์ดารา จุฑาธุช

ปัจจุบันคุณชาย เปิดบริษัทเกี่ยวกับการตกแต่งอินทีเรียดีไซน์อยู่ที่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ คุณชายนิโคลัส มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Dilok (มาจากชื่อไทยว่า ดิลก) Nicholas เป็นชื่อกลาง และเป็นชื่อลำลองในภาษาไทย แตกต่างจากภาษาไทยที่ใช้ชื่อว่า วรานนท์ ซึ่งเป็นชื่อกลาง โดยนาม ดิลก วรานนท์ เป็นนามที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านสำนักราชเลขาธิการ ให้คุณชายใช้ชื่อในบัตรประชาชนว่า ดิลก วรานนท์ และใช้นามสกุลว่า จุฑาธุช ดังมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Dilok Nicholas Chudadhuj เพื่อง่ายต่อการออกเสียงในภาษาอังกฤษ และคุณชายนิโคลัส ยังตั้งชื่อบุตรชายตามชื่อในภาษาอังกฤษของตนเองว่า ดิลก นิโคลัส อีกด้วย

หม่อมราชวงศ์ดิลก วรานนท์ จุฑาธุช มีศักดิ์เป็นพระนัดดาใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย และมีศักดิ์เป็นพระราชปนัดดาใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (พระพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๖ และ ๗)

ครอบครัวแก้ไข

หม่อมราชวงศ์ดิลก วรานนท์ จุฑาธุช สมรสกับ นางเจน บิชอฟ จุฑาธุช ณ อยุธยา (Jane Bishop:26 AUG 1950 -) มีบุตรธิดา 2 คน คือ

และต่อมา หม่อมราชวงศ์ดิลก วรานนท์ จุฑาธุช ได้สมรสใหม่กับ นางจุฬาลักษณา วรานนท์ จุฑาธุช ณ อยุธยา หรือคุณอนุรีย์ เจริญวงศ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ลำดับสาแหรกแก้ไข