หม่อมราชวงศ์จีริกัญญา โชติกเสถียร

ท่านผู้หญิงจีริกัญญา โชติกเสถียร ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ท่านผู้หญิง
จีริกัญญา โชติกเสถียร
เกิดหม่อมราชวงศ์จีริกัญญา กิติยากร
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 (73 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
คู่สมรสหรรษา โชติกเสถียร
บุตรจิตีวัน โชติกเสถียร
อภิธร โชติกเสถียร
บิดามารดาหม่อมเจ้าจีรินันท์ กิติยากร
หม่อมสมลักษณ์ กิติยากร ณ อยุธยา

ประวัติแก้ไข

ท่านผู้หญิงจีริกัญญา โชติกเสถียร มีนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์จีริกัญญา กิติยากร (4 พฤษภาคม พ.ศ. 2490)[1] เป็นธิดาของหม่อมเจ้าจีรินันท์ กิติยากร กับหม่อมสมลักษณ์ กิติยากร ณ อยุธยา (สกุลเดิม ทิพย์สมัย) สมรสกับหรรษา โชติกเสถียร มีบุตร 2 คน คือ จิตีวันต์ โชติกเสถียร และอภิธร โชติกเสถียร[2]

ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง[3] โดยได้ถวายงานรับใช้มาโดยตลอด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~royalty/thailand/i537.html#I537 HSH Prince Chirinandana Kitiyakara
  2. http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=vinitsiri&month=09-2009&date=14&group=19&gblog=3 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
  3. http://www.ohmpps.go.th/office/content.php?cg_name= ทำเนียบผู้บริหาร