หม่อมมะนีวัน พานีวง

หม่อมมะนีวัน พานีวง (Mam Manivan Phanivong) หรือ หม่อมมณีวรรณ พรรณีวรมัน พระมเหสีชาวลาวในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ หม่อมมะนีวันประสูติเมื่อ ค.ศ. 1934 ที่กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ต่อมาได้อภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ เมื่อ ค.ศ. 1949 โดยเป็นพระมเหสีองค์ที่ 6 หม่อมมะนีวันได้ให้ประสูติกาลพระราชธิดา 2 พระองค์ ได้แก่ เจ้าหญิงนโรดม โสเชษฐา สุชะตา (ประสูติเมื่อ ค.ศ. 1953 สิ้นพระชนม์ ค.ศ. 1975) และสมเด็จพระอนุชนโรดม อรุณรัศมี (ประสูติเมื่อ ค.ศ. 1955)[1]

หม่อมมะนีวัน พานีวง
200px

พระนามเต็ม หม่อมมะนีวัน พานีวง
พระอิสริยยศ หม่อมในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ
ราชวงศ์ ราชวงศ์นโรดม
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ พ.ศ. 2477
เวียงจันทน์ ประเทศลาว
สิ้นพระชนม์ เมษายน พ.ศ. 2518 (41 พรรษา) ประเทศกัมพูชา
พระบุตร พระองค์เจ้านโรดม โสเชษฐา สุชะตา
สมเด็จพระอนุชนโรดม อรุณรัศมี

พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พระภัสดา ทรงพระนิพนธ์เพลงจำนวนมากทั้งเพลงสากล และรำวง ด้วยความที่พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ โปรดหม่อมชาวลาวนางนี้มาก จึงได้พระราชนิพนธ์เพลง บุปผาเวียงจันทน์ พระราชทานแด่หม่อมชาวลาวเวียงจันทน์ และถือเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ ที่มีชื่อเสียงมากเพลงหนึ่ง[2]

หม่อมมะนีวัน พานีวง เสียชีวิตในเดือนเมษายน ค.ศ. 1975 โดยถูกเขมรแดงสังหาร[3][4]

อ้างอิงแก้ไข

  1. The Royal House of Cambodia , Julio A Jeldres, Phnom Penh, 2003, ISBN 974-90881-0-8
  2. คึกฤทธิ์ ปราโมช. ถกเขมร. ก้าวหน้า:พระนคร, พิมพ์ครั้งที่ 3, ตุลาคม 2506. หน้า 208
  3. Cambodian Royals Revealed Bangkok Post July 12, 2003
  4. Cambodian royals revealed