หมู่เกาะบริติชลีเวิร์ด

(เปลี่ยนทางจาก หมู่เกาะลีวาร์ด)

หมู่เกาะบริติชลีเวิร์ด (อังกฤษ: British Leeward Islands) เป็นดินแดนอาณานิคมของสหราชอาณาจักรในทะเลแคริบเบียนระหว่าง พ.ศ. 2376 ถึง พ.ศ. 2503 ซึ่งประกอบด้วยดินแดนต่าง ๆ ได้แก่ แอนติกา, บาร์บูดา, หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน, มอนเซอร์รัต, เซนต์คิตส์, เนวิส, แองกวิลลา และดอมินีกา เฉพาะดอมินีกานั้นเป็นดินแดนของหมู่เกาะแห่งนี้จนถึง พ.ศ. 2483

หมู่เกาะบริติชลีเวิร์ด

British Leeward Islands
พ.ศ. 2376พ.ศ. 2501
ธงชาติหมู่เกาะบริติชลีเวิร์ด
คำขวัญHoni Soit Mal Y Pense
เพลงชาติก็อดเซฟเดอะควีน
สถานะอาณานิคม
เมืองหลวงเซนต์จอร์เจส¹
ภาษาทั่วไปอังกฤษ
การปกครองราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
พระมหากษัตริย์ 
• พ.ศ. 2495-2503 (ลำดับสุดท้าย)
สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2
ผู้ว่าราชการ 
ประวัติศาสตร์ 
• ก่อตั้ง
พ.ศ. 2376
• ก่อตั้งสหพันธรัฐ
พ.ศ. 2414
• ดอมินีกา เข้าร่วมเป็นสมาชิก
พ.ศ. 2414
• ดอมินีกา ถอนตัวจากการเป็นสมาชิก
พ.ศ. 2483
• สหพันธรัฐอินดีสตะวันตก
พ.ศ. 2501
• ยุบเลิกสหพันธรัฐ
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2505
ก่อนหน้า
ถัดไป
แองกวิลลา
แอนติกา
บาร์บูดา
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
ดอมินีกา
มอนเซอร์รัต
เซนต์คิตส์
เนวิส
สหพันธรัฐอินดีสตะวันตก
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

ภูมิศาสตร์แก้ไข

สภาพอากาศแก้ไข

ประวัติศาสตร์แก้ไข

การเมืองแก้ไข

การทหารแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

เชิงอรรถและอ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข