หมู่เกาะบริติชวินด์เวิร์ด

หมู่เกาะบริติชวินด์เวิร์ด (อังกฤษ: British Windward Islands) เป็นอาณานิคมโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักรในภูมิภาคแคริบเบียนระหว่าง ค.ศ. 1833 - ค.ศ. 1960 ประกอบด้วยเกาะเกรเนดา เซนต์ลูเชีย เซนต์วินเซนต์ เกรนาดีนส์ บาร์เบโดส (ต่อมาเป็นที่ตั้งที่ว่าการอาณานิคมในปี ค.ศ. 1885 เมื่อแยกการปกครองออกมาเป็นอาณานิคมเอกเทศ) โตเบโก (ภายหลังรวมเข้ากับตรินิแดดในปี ค.ศ. 1889) และดอมินีกา (โอนการปกครองมาจากหมู่เกาะบริติชลีเวิร์ดในปี ค.ศ. 1940)

หมู่เกาะบริติชวินด์เวิร์ด
British Windward Islands
อาณานิคมโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร
พ.ศ. 2376พ.ศ. 2501


ธงชาติ

คำขวัญ
I pede fausto
"Go with a lucky foot"
เพลงชาติ
ก็อดเซฟเดอะควีน
เมืองหลวง เซนต์จอร์เจส¹
ภาษา ภาษาอังกฤษ
การปกครอง ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
พระประมุข
 -  2495-2503 (ลำดับสุดท้าย) สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2
ผู้ว่าราชการ
 -  2501-2503 (ลำดับสุดท้าย) เซอร์โคลวิลล์ เดอเวเรลล์
ประวัติศาสตร์
 -  สถาปนา พ.ศ. 2376
 -  ตั้งสหพันธรัฐ พ.ศ. 2414
 -  บาร์เบโดสถอนตัว พ.ศ. 2428
 -  โตเบโกถอนตัว พ.ศ. 2432
 -  ดอมินีกาเข้าเป็นสมาชิก พ.ศ. 2483
 -  ดินแดนโพ้นทะเลอังกฤษ พ.ศ. 2499
 -  สิ้นสุด พ.ศ. 2501
 -  ยุบเลิกสหพันธรัฐ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2505
ก่อนหน้า
ถัดไป
บาร์บาดอส
ดอมินีกา
เกรเนดา
เซนต์ลูเชีย
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
โตบาโก
สหพันธรัฐอินเดียตะวันตก
¹ บริดจ์ทาวน์ เป็นเมืองหลวงของหมู่เกาะนี้ก่อนปี พ.ศ. 2428

ชื่ออย่างเป็นทางการของอาณานิคมตั้งแต่ ค.ศ. 1871 คือ "สหพันธ์อาณานิคมหมู่เกาะวินด์เวิร์ด" (Federal Colony of the Windward Islands) ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็น "ดินแดนหมู่เกาะวินด์เวิร์ด" (Territory of the Windward Islands) เมื่อปี ค.ศ. 1956 และใช้มาตราบจนถึงการยุบอาณานิคมแห่งนี้ในปี ค.ศ. 1960

เมืองหลวงของอาณานิคมแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองเซนต์จอร์เจสบนเกาะเกรเนดา (เดิมตั้งอยู่ที่เมืองบริดจ์ทาวน์บนเกาะบาร์เบโดสระหว่าง ค.ศ. 1871 - 1885) การจัดการปกครองมิได้จัดเป็นลักษณะการปกครองอาณานิคมแห่งเดียวทั้งหมด แต่เป็นลักษณะของการวมเป็นสหพันธ์ของอาณานิคมต่าง ๆ โดยมีผู้ว่าการอาณานิคมร่วมกัน แต่ละอาณานิคมนั้นมีสถาบันต่างๆ ของตนเอง มีการจัดการด้านนิติบัญญัติ กฎหมาย และการเก็บภาษีเป็นเอกเทศ

ดูเพิ่มแก้ไข

เชิงอรรถและอ้างอิงแก้ไข


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข