หมู่เกาะบริติชลีเวิร์ด

หมู่เกาะบริติชลีเวิร์ด เป็นดินแดนอาณานิคมของสหราชอาณาจักรในทะเลแคริบเบียนระหว่าง พ.ศ. 2376 ถึง พ.ศ. 2503 ซึ่งประกอบด้วยดินแดนต่างๆ ได้แก่ แอนติกา บาร์บูดา หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน มอนเซอร์รัต เซนต์คิตส์ เนวิส แองกวิลลา และดอมินีกา เฉพาะดอมินีกานั้นเป็นดินแดนของหมู่เกาะแห่งนี้จนถึง พ.ศ. 2483

หมู่เกาะบริติชลีเวิร์ด
British Leeward Islands
อาณานิคม
พ.ศ. 2376พ.ศ. 2501
 


ธงชาติ (พ.ศ. 2414–2499)

คำขวัญ
Honi Soit Mal Y Pense
เพลงชาติ
ก็อดเซฟเดอะควีน
เมืองหลวง เซนต์จอร์เจส¹
ภาษา อังกฤษ
การปกครอง ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
พระมหากษัตริย์
 -  พ.ศ. 2495-2503 (ลำดับสุดท้าย) สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2
ประวัติศาสตร์
 -  สถาปนา พ.ศ. 2376
 -  ก่อตั้งสหพันธรัฐ พ.ศ. 2414
 -  ดอมินีกา เข้าร่วมเป็นสมาชิก พ.ศ. 2414
 -  ดอมินีกา ถอนตัวจากการเป็นสมาชิก พ.ศ. 2483
 -  สหพันธรัฐอินดีสตะวันตก พ.ศ. 2501
 -  ยุบเลิกสหพันธรัฐ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2505
ก่อนหน้า
ถัดไป
แองกวิลลา
แอนติกา
บาร์บูดา
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
ดอมินีกา
มอนเซอร์รัต
เซนต์คิตส์
เนวิส
สหพันธรัฐอินดีสตะวันตก
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

ภูมิศาสตร์แก้ไข

สภาพอากาศแก้ไข

ประวัติศาสตร์แก้ไข

การเมืองแก้ไข

การทหารแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

เชิงอรรถและอ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข