หมู่เกาะบริติชลีเวิร์ด

หมู่เกาะบริติชลีเวิร์ด (อังกฤษ: British Leeward Islands) เป็นดินแดนอาณานิคมของสหราชอาณาจักรในทะเลแคริบเบียนระหว่าง พ.ศ. 2376 ถึง พ.ศ. 2503 ซึ่งประกอบด้วยดินแดนต่าง ๆ ได้แก่ แอนติกา, บาร์บูดา, หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน, มอนเซอร์รัต, เซนต์คิตส์, เนวิส, แองกวิลลา และดอมินีกา เฉพาะดอมินีกานั้นเป็นดินแดนของหมู่เกาะแห่งนี้จนถึง พ.ศ. 2483

หมู่เกาะบริติชลีเวิร์ด

British Leeward Islands
พ.ศ. 2376พ.ศ. 2501
ธงชาติหมู่เกาะบริติชลีเวิร์ด
คำขวัญHoni Soit Mal Y Pense
เพลงชาติก็อดเซฟเดอะควีน
สถานะอาณานิคม
เมืองหลวงเซนต์จอร์เจส¹
ภาษาทั่วไปอังกฤษ
การปกครองราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
พระมหากษัตริย์ 
• พ.ศ. 2495-2503 (ลำดับสุดท้าย)
สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2
ผู้ว่าราชการ 
ประวัติศาสตร์ 
• ก่อตั้ง
พ.ศ. 2376
• ก่อตั้งสหพันธรัฐ
พ.ศ. 2414
• ดอมินีกา เข้าร่วมเป็นสมาชิก
พ.ศ. 2414
• ดอมินีกา ถอนตัวจากการเป็นสมาชิก
พ.ศ. 2483
• สหพันธรัฐอินดีสตะวันตก
พ.ศ. 2501
• ยุบเลิกสหพันธรัฐ
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2505
ก่อนหน้า
ถัดไป
แองกวิลลา
แอนติกา
บาร์บูดา
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
ดอมินีกา
มอนเซอร์รัต
เซนต์คิตส์
เนวิส
สหพันธรัฐอินดีสตะวันตก
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

ภูมิศาสตร์ แก้

สภาพอากาศ แก้

ประวัติศาสตร์ แก้

การเมือง แก้

การทหาร แก้

ดูเพิ่ม แก้

เชิงอรรถและอ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้