หมวดหมู่:เพลงในคริสต์ทศวรรษ 1960

เพลงที่เขียนหรือผลิตครั้งแรกในคริสต์ทศวรรษ 1960 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 ถึง ค.ศ. 1969


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 3 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 3 หมวดหมู่