หมวดหมู่:เพลงในคริสต์ทศวรรษ 1950

เพลงที่เขียนหรือผลิตครั้งแรกในคริสต์ทศวรรษ 1950 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ถึง ค.ศ. 1959


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 5 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 5 หมวดหมู่