หมวดหมู่:เพลงในคริสต์ทศวรรษ 1940

เพลงที่เขียนหรือผลิตครั้งแรกในคริสต์ทศวรรษ 1940 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1940 ถึง ค.ศ. 1949


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้