หมวดหมู่:อัลบั้มเพลงในคริสต์ทศวรรษ 1960

อัลบั้มที่วางจำหน่ายในคริสต์ทศวรรษ 1960 เช่น ค.ศ. 1960 ถึง ค.ศ. 1969