หมวดหมู่:อัลบั้มเพลงในคริสต์ทศวรรษ 2000

อัลบั้มที่วางจำหน่ายในคริสต์ทศวรรษ 2000 เช่น ค.ศ. 2000 ถึง ค.ศ. 2009