หมวดหมู่:อัลบั้มเพลงในคริสต์ทศวรรษ 1970

อัลบั้มที่วางจำหน่ายในคริสต์ทศวรรษ 1970 เช่น ค.ศ. 1970 ถึง ค.ศ. 1979