หมวดหมู่:อัลบั้มเพลงในคริสต์ทศวรรษ 1980

อัลบั้มที่วางจำหน่ายในคริสต์ทศวรรษ 1980 เช่น ค.ศ. 1980 ถึง ค.ศ. 1989