หมวดหมู่:อัลบั้มเพลงในปี พ.ศ. 2530

หมวดหมู่นี้ รวบรวมรายชื่อ อัลบั้มใน พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989