หมวดหมู่:รัฐและดินแดนที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2489

รัฐและดินแดนที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946)